kontakt
71-332 Szczecin, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 11, tel. (91) 48 74 936, tel./fax (91) 48 77 561
"Przez zdrowie rozumiem możność istnienia pełnym, dojrzałym, żywym, radosnym życiem, w ścisłym związku z tym, co kocham - ziemią i wszystkimi jej cudownościami."

Katherine Mansfield

szukaj
www.bip.gov.pl
Biuro Izby
Jak załatwić sprawę
Osoby
Podstawy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Okręgowa Rada Lekarska
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Okręgowy Zjazd Lekarzy
Komisje problemowe
Vox Medici
Dokumenty
Praktyki
Wybory
5-ej kadencji
Dokumenty
Terminy zebrań
Wyniki
6-ej kadencji
7-ej kadencji
Akcja protestacyjna
Komunikaty

 

K5L12Lp

Nazwisko i imię
Numer
rejestru
Tytuł
zawodowy

Uwagi
1. Biernacka Edyta 65-11-6285078 Lekarz
2. dr Biernacki Zdzisław 65-11-5962684 Lekarz
3. Błażyńska-Karwowska Alicja 65-11-2624530 Lekarz
4. Ciechórska-Trzeciak Wanda 65-11-7628608 Lekarz
5. Cybulska Barbara 65-11-1628684 Lekarz
6. Czereszkiewicz Magdalena 65-11-4950036 Lekarz
7. Dorosz-Mroczkowska Barbara 65-11-1739775 Lekarz
8. Dryja-Ocicka Wanda 65-11-4625399 Lekarz
9. Dziok Joanna 65-11-1298458 Lekarz
10. Godlewski Andrzej 65-11-2620543 Lekarz
11. Iglińska-Wagner Lidia 65-11-5042725 Lekarz
12. Jachimowicz Izabela 65-11-5620549 Lekarz
13. Jastak Jan 65-11-3620523 Lekarz
14. dr Kabacińska Joanna 65-11-6964674 Lekarz
15. Kamińska Anna 65-11-1160237 Lekarz
16. Kapuœcińska-KniaŸ Małgorzata 65-11-7719155 Lekarz
17. dr Kowalewski Ryszard 65-11-1892806 Lekarz
18. Kramarz Krystyna 65-11-1624068 Lekarz
19. Łyżnik Danuta 65-11-4624523 Lekarz
20. Masny Maria 65-11-7172612 Lekarz
21. Mechowska Iwona 65-11-6951262 Lekarz
22. Michaliszyn Józef 65-11-8628632 Lekarz
23. Nowacka Danuta 65-11-4470200 Lekarz
24. Pilecka-Jodko Maria 65-11-7624014 Lekarz
25. Prymusiewicz Romuald 65-11-8625319 Lekarz
26. Religa-Bogucka Beata 65-11-3620545 Lekarz
27. Roman Dorota 65-11-6624067 Lekarz
28. dr Rupiński Stefan 65-11-1629678 Lekarz
29. Rutkowska-Szostek Regina 65-11-5047268 Lekarz
30. Rzepniewska Marianna 65-11-8620522 Lekarz
31. Stankiewicz Bogusława 65-11-7285540 Lekarz
32. Stańko Joanna 65-11-1960758 Lekarz
33. Szczeœniak Aleksandra 65-11-9952490 Lekarz
34. Œwiech Bożenna 65-11-8620555 Lekarz
35. Œwiech Zbigniew 65-11-3620810 Lekarz
36. Trawińska-Dyrdał Halina 65-11-5622684 Lekarz
37. Waligórska Irena 65-11-6062822 Lekarz
38. Wleklak-Majchofer Irena 65-11-4470406 Lekarz
 

Archiwalne wersje tego dokumentu:

zmiany
administracja